Terepeutisk Healing og Massage v/Marianne Garst Boëtius

Energi medicin med INDIGO QUAnTUM BIOFEEDBACK


Nyt behandlingstilbud.

Jeg har nu udvidet mine behandlingstilbud med Indigo Quantum Biofeedback, hvor det er muligt at finde frem til og gøre specifikke sundhedsproblemområder mere tydelige. Jeg oplever det, som en stor hjælp i det detektivarbejde / puslespil, det kan være at finde baggrunden for ubalancer, belastninger og stress af både fysisk og psykisk art.

Hvad er Indigo Quantum Biofeedback?

Indigo Biofeedback-systemet er baseret på mange års forskning inden for kvantefysik, og den benytter teknologier som ligner CT Scan, EEG og EKG, som alle måler kroppens elektriske aktivitet, for at give oplysninger om kroppens sundhedstilstand.

Hvordan foregår det?

Biofeedback systemet anvender fem sensorer, der måler frekvenser på håndled, ankler og pande. Det er i stand til at måle næsten 14.000 forskellige stoffer i kroppen. Disse stoffer omfatter vitaminer, aminosyrer, mineraler, enzymer, toksiner, hormoner, muskler, bakterier, mug, svampe, vira, allergener, følelser og de indre organers stressbelastning. Indigoen måler kroppens elektromagnetiske bølgeformer (spektre), og finder frem til kroppens energetiske ubalancer ved at sammenligne disse målinger med de bølgeformer, som måles i raske celler. Indigoen fokuserer på din energetiske krop, derfor giver den et mere fuldstændigt billede af hver enkelt facet af dit helbred. Grundlæggende afslører biofeedback-systemet alt, hvad der påvirker dit helbred negativt.

Indigo Biofeedback understøtter kroppens evne til at helbrede sig selv.

Efter måling af kroppens elektromagnetiske spektre sender Indigoen elektromagnetiske stråler tilbage i kroppen, med det formål at korrigere de elektromagnetiske ubalancer i kroppen. Når disse ubalancer er bragt i balance, kan kroppen begynde at helbrede sig selv.

Indigo biofeedback kan hjælpe dig med at:

  • Afdække den nuværende sundhedstilstands mangler og behov

  • Forbedre den generelle sundhed og trivsel

Priser:

  • Første gang 2½ time . 1500,00kr

  • Forløb: 2 timer pr.gang. 1200,00kr

  • Tjek af vitaminer og mineraler.: 1½time 900,00kr

  • Opfølgning : 1 time 600,00kr