Terapeutisk Healing og Massage - Klienthistorie Helle

HELLE

Om at slippe sin træthed.

Følgende case illustrer, hvordan en klient fik sluppet noget af sin træthed:
Denne klient var en kvinde på 36 år, gift og havde en datter på 14 år. Hun havde et belastet udearbejde med andre mennesker tre gange om ugen. Sygehistorien var meget lang. Hun startede med lymfeknudekræft som attenårig og året efter med en metastase i venstre hofte. Halvandet år efter var der igen tilbagefald. Behandlingerne havde bestået af stråle- og kemoterapi. Dernæst kom der en periode på over otte år, hvor hun var sygdomsfri.
I 1994 var der igen tilbagefald, som blev behandlet med højdosis kemoterapi. I 1997 konstateredes brystkræft, og hun fik foretaget en brystbevarende operation, suppleret med kemo- og strålebehandling.
På grund af tiltagende angst deltog hun i gruppeterapi (7). Hun havde stort udbytte af det og kunne nu leve uden at blive overvældet af angst og panik.

Ved den første samtale fortalte hun, at hun var meget træt. Hun sov to timer om eftermiddagen og ti timer om natten. Søvnen var dårlig, og hun var også træt, når hun var vågen, følte tit uro og blev nemt ked af det. Der var smerter på grund af muskelspændinger, især i højre skulder og venstre hofte. Desuden havde hun ofte hovedpine og migræne.
Ved den første behandling oplevede jeg, at der var en stabil jordforbindelse, men ryg, skuldre og overarme var meget opspændte, og åndedrættet var overfladisk. Kroppen føltes meget tung, som om der manglede cirkulation, og indeholdt samtidig en vis styrke.
Under behandlingsforløbet var der nogle svære familiemæssige problemer i den nære familie, som optog hende meget, og som også gav mavesårssymptomer. Alligevel oplevede hun, at følelsen af stress var væk især de første tre dage efter en behandling. Smerterne i skulderen blev også formindsket. Mod afslutningen af behandlingerne oplevede hun, at hun bedre kunne slippe sygdommen, og hun blev ikke så skræmt ved at få ondt. Hun sov også bedre og havde ikke så ofte brug for at sove om eftermiddagen.

På spørgsmålet om hun syntes at massage- afspændingsbehandlingerne havde hjulpet på nogle af de fysiske og psykiske symptomer, hun havde før, svarede hun:

"Absolut ja. Jeg sover ikke så meget til middag mere. Jeg sover bedre om natten. Jeg har mere både fysisk og psykisk energi. Jeg føler mig gladere og mere rolig. Massagen har mindsket smerterne i min højre skulder. Jeg har følt mig opladet og glad efter behandlingerne.
Det har været en stor oplevelse bare at kunne modtage i to timer uden at skulle yde noget til gengæld."

Massagebehandlingerne har været fokuseret på at bedre cirkulationen, især i hele rygområdet med skuldre og hofter. Desuden blev der arbejdet med polaritetsbehandling for at styrke balancen og med åndedrættet for at skabe bedre kontakt med sig selv og åbne mulighed for at give slip på tilbageholdte følelser.

På trods af at hun i denne periode var igennem svære familieproblemer og fik reaktioner i form af symptomer på mavekatar, ændrede hendes træthed og søvnbehov sig meget.