Terapeutisk Healing og Massage - Klienthistorie - Healing af 40 årig kvinde

Klienthistorie - Healing af 40 årig kvinde

En case fra forskningsprojektet om healing og senfølger til kræftbehandling.

Se også artiklen Billede af en senfølgeklient.

En 40 årig kvinde får brystkræft. Hun modtager behandling med operation med fjernelse af brystet og dernæst kemoterapi med Taxotere og Cyclofosfamid i alt 6 gange. Ingen strålebehandling, men starter op med antihormonbehandling med Tamoxifen.

Seks måneder efter behandlingen er hun stadig meget træt og er startet op på nedsat tid på arbejde. Hun kan ikke klare en dag uden at sove til middag og føler sig psykisk sårbar, har lav stresstærskel og mentale problemer med hukommelsen og overblikket. Det mest belastende er trætheden og at hun ikke kan kende sig selv igen.

Healingsundersøgelse:

Ved undersøgelsen ses at især højre sidestrøm er sort, fedtet og mangler bevægelse og i venstre side kan energien ikke komme ind i kroppen pga. en sort bræmme lige udenfor huden. Rodchakraet er påvirket og farven grålig. Ved behandling af udrensningspunktet frigives en del sort affald.

Healing:

I løbet af nogle behandlinger begynder hun at være frisk nogle dage og tarmfunktionen kommer i gang. Samtidig kommer der en erkendelse af, at hun ikke har behandlet sig selv godt nok og hun begynder at finde frem til yderligere støtte i sit forløb, da hun havde tendens til at presse sig selv for hårdt. Det påvirkede hende meget at ” Ingen fortalte, at det er ok ikke at være parat. Kunne jeg have meldt fra?”
Ved afslutningen sker der et skift og behovet for at sove til middag ændre sig, kræftidentiteten ændres. De stive ben og lænd ændres, forstoppelsen bedre, samt de tørre slimhinder i øjne og skede.
Kvinden er nu klar til at gå tilbage til sit 30 timers arbejde.

Tema:

Temaet i denne case indeholder mange fællestræk for den gruppe kræftpatienter med brystkræft der er mellem 30- 50 år og som har modtaget healing indenfor det første år. De er alle meget, meget trætte pga. af den forgiftning, der ses som den sorte energi. I forståelse af healing fortæller farverne også noget om den fysiske og psykiske sundhedstilstand. Udrensningen med healing er med til at harmoniserer den hormonale ubalance, samt styrke slimhinderne og afhjælper kramperne i benene og smerter i led.

Vi så for fleres vedkommende, at de blev klar til at komme tilbage til deres arbejde, da trætheden ændrede sig. Samtidig med at de igen kom på plads og fandt ud af hvem de var. Et stort problem kan være lige pludselig ikke at kende sig selv igen og opleve den forøgede sårbarhed, som kan fører til at man nemt bliver gråd labil. Noget der kan være meget svært, sammen med oplevelsen af ”at nu er man da rask”.
Ingen havde fortalt, at der kunne gå et stykke tid med at komme på plads efter behandlingerne. At det bedste de kunne gøre var at tage den ro og finde tilbud i alternative / komplementære behandlinger til udrensning, afbalancering og genopbyggelse af livsenergien.

Antihormonbehandlingen har også for nogle af disse kvinder været en yderligere belastning og der nævnes mange bivirkninger. Flere af kvinderne skiftede flere gange præparat og det kunne være godt hvis man yderligere kunne undersøge alternative / komplementære behandlingstiltag i forbindelse med disse gener.