Terepeutisk Healing og Massage v/Marianne Garst Boëtius

NY VIDEN OM BRUGEN AF ALFA-LIPONSYRE - TUNGMETALLER OG KEMOHJERNE

 

Af Marianne Garst Boëtius
Kræftsygeplejerske, Healer og Certificeret Indigo Biofeedback behandler

 

Sikke en øjenåbner.

Jeg har som tidligere kræftsygeplejerske igennem en lang årrække beskæftiget mig med senfølger, træthed og de mentale udfordringer, der opstår i kølvandet på kræftbehandling. Og for et stykke tid siden fik jeg akkurat de samme senfølge-symptomer i forbindelse med, at min mand og jeg gennemgik en afgiftning efter påvirkning fra tungmetaller og hvor vi bl.a. modtog alfa-liponsyre. Og det var rigtig ubehageligt, opdagede jeg, fordi jeg rent faktisk havde en tungmetalforgiftning. Så hvis du har bivirkninger efter Cisplatin behandling, eller mistænker en tungmetalforgiftning og påtænker at indtage en høj dosis alfa-liponsyre for at lindre dine nerve-føleforstyrrelser eller andet, kan dette være relevant for dig. Anbefaling til kræftpatienter med nerve-føleforstyrrelser.

Jeg ser af og til, at kræftpatienter med senfølger bliver anbefalet at tage høje doser af Alfa-liponsyre (ALA) i forsøg på at lindre nerve- / føleforstyrrelser, da der er observeret god effekt ved bl.a. nervelidelser hos diabetes patienter (9). Selvom præparatet har vist sig at have en positiv effekt inden for flere væsentlige områder (9), er det ud fra min erfaring alligevel vigtig at være forsigtig med anvendelsen af stoffet. Ikke bare hvis du har været i kemoterapi, men særligt hvis du har en tungmetalforgiftning (4) (5) eller en forgiftning efter Cisplatin og muligvis også fra andre kemostoffer, såsom Carboplatin og Oxiplatin.

Brug af Alfa Liponsyre giver visse former for symptomer, som også ses ved senfølger efter kræft, men kun hvis man har tungmetaller i kroppen. Baggrunden for dette er, at hvor du tænker, at du nu er klar til at gøre noget godt for dig selv, så kan du, derved risikere at pådrage dig en belastende re-forgiftning af dine organer og som følge heraf opleve yderligere kognitive dysfunktioner så som træthed, manglende hukommelse og manglende overblik. (1). Årsagen er, at ALFA liponsyre, som egentlig er et ganske harmløst kosttilskud ligesom C-vitamin, har den evne, at det kan binde sig til flere tungmetaller, og samtidig er i stand til at overskride blod-hjerne barrieren og trække giftstofferne ud. Både kviksølv og platiner (bl.a. Cisplatin) er tungmetaller, der hver især kan lagre sig i kroppen og hjernen, fordi de er i stand til at krydse blod-hjerne barrieren. Det gør dem til en farlig ingrediens for kroppen, fordi de kan forårsage svære bivirkninger i hjernen og i organerne, hvis flere tungmetaller bliver frigivet, end kroppen kan udskille. Den helt store udfordring er samtidig, at symptomerne er svære at skelne fra senfølger efter kræftbehandling.

Blod-hjerne barrieren: Er den barriere i kroppen, der sikrer, at skadelige stoffer i blodbanen ikke kommer ind i hjernens cerebrospinalvæske. Desværre kan flere tungmetaller krydse blod-hjerne barrieren og det er netop i hjerne, at bl.a. kviksølv lagres og skaber neurologiske og mentale forstyrrelser, men ALA kan hente det ud ganske lidt ad gangen, så kroppen udskiller det og man afgiftes, hvis man bruger det på den rigtige måde (2).

Tager man som tidligere kræftpatient Alfa - Liponsyre for at gøre noget godt for sig selv efter endt behandling og kender man ikke til denne følgevirkning, kan man komme til at reaktivere en tungmetalforgiftning, man ikke var klar over, at man havde. Og det er rigtig ubehageligt, hvilket jeg selv oplevede, da jeg opdagede, at jeg havde en tungmetalforgiftning. Og har du en uopdaget tungmetalforgiftning, så kan du få svære symptomer, der er vanskelige at skelne fra senfølger efter kræftbehandling. Og hvis det er tilfældet, vil du sandsynligvis mærke en forøgelse af de negative symptomer, du i forvejen slås med. Det kan være en forøgelse af træthed, hukommelsesbesvær, indre uro, irritation, koncentrationsbesvær eller du kan føle dig mere diffus, demotiveret og urolig grænsende til angst og flere andre ting. Oplever du sådanne eller andre tydelige reaktioner ved indtagelsen af ALA, bekræfter det sandsynligheden for tilstedeværelsen af tungmetaller i din krop, men er til gengæld ikke en forværring af SENFØLGER. Og det er heldigvis muligt at undersøge dette nærmere.

Du kan teste dig selv. Det er ret enkelt selv at lave en test med Alfa-liponsyre på 40 mg, som du kan købe fra Natur Drogeriet / helsekost. Du skal blot hver tredje time indtage 1 tablet f.eks. kl. 7, kl. 10, kl. 13, kl. 16, kl. 19 og kl. 21. Hvis du får tydelige udrensningssymptomer, så stop testen, for så har du højst sandsynligt en belastning, der vil blive forværret ved højere doser, og så er det vigtigt at stoppe med at tage Alfa liponsyre, da det vil kunne forværre hele din situation. Det er muligt at undersøge, om du har tungmetalophobning i en test fra Nordic Laboratorierne. (7) Hvis du ikke reagerer, vil du formentlig kunne tåle op til selv høje doser af ALA og muligvis opleve en bedring af dine symptomer. Kort om mig og min erfaring med Alfa-liponsyre: Jeg er kræftsygeplejerske og alternativ behandler med mange års erfaring indenfor behandling af senfølger efter kemoterapi. Jeg har desuden stået for en undersøgelse af de hyppigste senfølger ved kræftbehandling, hvor vi blandt andet prøvede at få mere viden om nerve-føleforstyrrelserne forårsaget af Cisplatin, men også om den kroniske træthed og kemo-hjerne, der kan opstå hos kræftpatienter efter behandling. (6)

Privat har jeg selv været i gang med en tungmetalafgiftning, hvor Alfa-liponsyre er en del af denne, og har herved gjort mig nogle erfaringer i den forbindelse: Jeg oplevede pludselig at blive meget træt. Jeg kunne ikke huske og overskue noget og blev let stresset. Men især var jeg mentalt påvirket (4). Det gik op for mig, at den dosis af afgiftning protokollen, jeg havde indtaget, måtte have været for høj og at Alfa-liponsyren måtte havde frigjort mere tungmetal, end jeg var i stand til at udskille. Ifølge dr. Cutler’s protokol holder man så pause og starter op igen med meget små doser Alfa-liponsyre, det kan være ned til 3 mg. Kemo-hjerne.

I min søgen efter at forstå sammenhængen mellem symptomerne på kemohjerne og tungmetalforgiftning fandt jeg frem til følgende undersøgelser: ”Kemoterapi gør dig dårligere til at huske.” (3)

Der er en generel uenighed om kognitive bivirkninger skyldes kemoterapi eller andre faktorer, men denne undersøgelse viser, at blod-hjerne barrieren kan svækkes af kemostoffer og der er henvist til en undersøgelse (Dietrich et.al.2006) på mus, der viser, at selv små doser af forskellige kemostoffer kan have en effekt på hjernens celler. Det drejede sig om Caramustine, Cisplatin, Cytarabine, der indeholder platin -altså et tungmetal i hvert fald for Cisplatins vedkommende.

I samme undersøgelse er der en tværsnitsundersøgelse af 72 testikelkræft patienter, der er blevet behandlet med Cisplatin, som viser; ”at de er dårligere til at huske og udviste primære hukommelsesproblemer end den generelle population, på halvdelen af de anvendte tests”. Og forskerne udtaler:” Nogle patienter har svært ved at få hjælp til kognitive problemer efter kemoterapi og dette studie er med til at sætte fokus på, at problemet er reelt, og dermed forhåbentlig vil gøre det nemmere at få hjælp.” Jeg har lært så meget af min egen forgiftning (5), træthed og kemohjerne og jeg fik ved yderligere undersøgelse bekræftet (9), at jeg var påvirket af tungmetaller. Jeg oplever det som en yderligere dimension ind i at forstå den belastning, det er at være forgiftet af giftige metaller (5), og jeg vil derfor se frem til at kunne arbejde endnu dybere ind i området. Og for kræftpatienternes vedkommende håbe det vil gøre det nemmere, at få hjælp og accept grundet påvirkning af hjernen efter nogle former for kemoterapi.

 

Referencer til litteratur og undersøgelser om tungmetalforgiftning og afgiftninger: 1) ”Mit liv tilbage.dk” - tandlæge Bent Christiansen, der har gennemført en tungmetalafgiftning efter dr. Andrew Cutlers metode. 2) Andrew Cutler : Amalgan and Illness. Diagnosis & Treatment 3) Psy.au.dk: ”Kemoterapi gør dig dårligere til at huske.” Studie Aarhus BSS. Aarhus Universitetshospital / Psykologisk institut 4)Læge og miljøforsker Phillipe Grandjean: ”Kemi på hjernen”. 5) Ghita Ben David : ”Hjælp” 6): Tehema.dk /forskning 7): Tehema. dk/ behandlingstilbud / Test Nordic Laboratorium 8): ”Sund Forskning” har Marianne Palm i august / september 2017 en artikel om ALFA Liponsyre ved diabetes og andre kroniske sygdomme. Der er heller ikke tvivl i mit sind om, at stoffet har vist sig effektivt i forbindelse med disse områder og kan være en væsentlig støtte helt ned på celleplan og her er der refereret til flere væsentlige undersøgelser i feltet mellem sundhed og sygdom. Link: Sund Forskning. Dk 9) Nordic Laboratorium.