Terapeutisk Healing og Massage - Klienthistorie - Healing af 54 årig kvinde

Klienthistorie - Healing af 54 årig kvinde

En case fra forskningsprojektet om healing og senfølger til kræftbehandling.

Se også artiklen Billede af en senfølgeklient.

Kvinde på 54 år fik konstateret Lymfekræft (Storcellet)og har fået kemoterapi med Chop 21 x 6.

Ni måneder efter behandlingen føler hun sig psykisk slet ikke klar til at arbejde , derudover har hun muskel - og ledsmerter, der vandrer rundt og hun får smag af blod og metal i munden. Har brug for at sove mere.
Ved sidste behandling, fik hun smerter i knoglerne og mange smerter i brystet.
Hun føler sig belastet af smerterne og den forøgede psykiske sårbarhed.

Healingsundersøgelse:

Ved undersøgelsen var det ophobning ved ledende som ved gigt, samt fedtet ophobning ved leveren. Denne klient bar præg af stor belastning i dele af sit energifelt, - den forøgede psykiske sårbarhed skyldes disse belastninger og det er sandsynlig at det også har givet de vandrende smerter. Noget som en del klienter har klaget over.

Healing:

Behandlingen har handlet om udrensning, her også med fokus på at give mere energi til leveren samt bevægelse i energien omkring kroppen.
I forbindelse med behandlingen fik hun kontakt med sine resurser/ kvaliteter og genvandt sin styrke. Denne indsigt berørte hende meget og kvinden kunne ved afslutningen igen gå tilbage til et krævende arbejde med alvorligt belastede mennesker.

Tema:

Temaet i denne behandling handlede om, at komme i kontakt med sin styrke igen gennem kontakt med sine resurser, samt afbalancering af energifeltet. Ledsmerter og smag af blod og metal, så lang tid efter afsluttet behandling, viser at kemoterapien ikke er ude af kroppen og leveren ikke selv kan klare arbejdet. Der er mange bud på hvornår kemoterapi er ude af kroppen, men den amerikanske healer Brennan oplyser at hun har set det op til mange år efter.