Terapeutisk Healing og Massage - Forskning

Forskningsprojekt start 2011 slut 2017

Healing og senfølger til kræftbehandling

Artikler


Kort om projektet

Forskningsprojektet er en udvidet opfølgning af et tidligere pilotprojekt af samme navn, som blev afsluttet i 2009.

Formålet med projektet:

  • At udvikle en behandlingsmetode til afhjælpning og lindring af senskader til kræftbehandling.

  • At skabe en solid viden om healingens effekter.

  • At afprøve healing som behandlingsform i videnskabelige sammenhænge i det alternative komplementære område.

Projektet blev finanisieret af
Videns og Forskningscenter For Alternativ Behandling (VIFAB).