Terapeutisk Healing og Massage v/Marianne Garst Boëtius

terapeutisk Healing og massage samt indigo bio feedback

Terapeutisk healing og massage

Mit arbejde med Terapeutisk healing (Bob Moore healing) og massage tager afsæt i min interesse for menneskers trivsel og oplevelse af egen sundhedstilstand.

Min opmærksomhed er i særlig grad rettet mod dem, der befinder sig i svære livsomstændigheder på grund af kroniske lidelser med såvel psykiske som fysiske, energimæssige symptomer.

Jeg har i mange år fordybet mig i undersøgelser af både Terapeutisk Healing og Massage effekt på bivirkninger og Senfølger til Kræftbehandling for at undersøge alternative behandlingsmetoder muligheder for disse mennesker
Jeg har afsluttet forskningsprojektet ”Healing og senfølger til kræftbehandling”.

Link til forskning og artikler

Indigo Quantum Biofeedback

Jeg har udvidet mine behandlingstilbud med Indigo Quantum Biofeedback, som gør det muligt at afdække stress omkring specifikke sygdomme og helbredsudfordringer. Jeg oplever det, som en stor hjælp i det detektivarbejde og puslespil, det kan være at finde årsagen til ubalancer og stress af både fysisk og psykisk art, der har ført til belastninger af krop og sind. Vi ved alle, at langvarig stress kan føre til mange sygdomme, så som depression og angst, hormonelle ubalancer, kronisk træthed, forhøjet blodtryk, fordøjelsesproblemer og meget andet.

Link til Quantum Bio Feedback